Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   107,2
   % 0,35
   BIST
  • DOLAR
   3,52
   % 0,03
   Dolar
  • EURO
   4,14
   % 0,09
   Euro
  • ALTIN
   145,56
   % 0,16
   AltınFransa'da Şirket Nasıl Kurulur

Tarih: 15-09-2015 16:55:16 + -


Fransa da şirket kurmak,satın almak ,şirket türleri,hangi şartlar gerekir,Fransa'da yabancıların şirket kurması veya satın alması hakkında genel bilgiler,


Fransa'da Şirket Nasıl Kurulur

RANSA’DA ŞİRKET NASIL KURULUR VE ÇEŞİTLERİ

 

Fransa’da ticari faaliyette bulunmak isteyen firmalara değişik yöntemler sunulmaktadır.

Şube (Succursale), temsilcilik bürosu, ticari temsilci

a) Şube (Succursale) :

Yabancı bir şirket tarafından faaliyetlerini ve müşterileri ile ilişkilerini arttırmak amacıyla kurulan bir ikinci kurumdur,

 • Başlıca özelikleri :
 • Şubenin aktivitesi ana şirket aktivesiyle ayni olmalıdır.
 • Ana şirketin coğrafyasından farklı bir alanda kurulmalıdır.
 • Ana şirket temsilcisi tarafından yönetilir ve 3. kişilerle sözleşme yapabilir.
 • Ana şirket kontrolünde olmasına karşın bazı alanlarda bağımsızlığı söz konusudur (malların

sorumluluğu, ticari faaliyetin inisiyatif)

 • Ana şirket adına o bölgedeki müşterilerle ilgilenir.

             Şubenin hiç bir özerkliliği yoktur ve dolayısıyla :

 • Ana şirketten ayrı bir mülk veya sermayesi yoktur,
 • şube üzerinde kazanılan hakları ana şirket faydalanmaktadır,
 • Şubenin faaliyeti için kullanılan mülkler ana şirketin malidir,
 • Şube gerçek bir iş yeri olarak (müşteri sahibi, kira sözleşmesi, levha ve mal sahibi) satılabilir, sermaye olarak gösterilebilir, kiraya verilebilir.
 • Kuruluş aşaması:
 • Kuruluş kararı yönetim kurulunca (anonim şirketlerde) veya yönetici (limitet şirketlerde)

tarafından alınır,

 • Bölgedeki ticaret siciline kaydı gerekmektedir,
 • Ticaret mahkemesi katipliğine aşağıda sıralanan evrakların iki örneği sunulmalıdır:
 • Ana şirketin kuruluş sözleşmesi (ana sözleşmesi),
 • Şubenin kayıt talep formu,
 • Eğer faaliyet özel bir uygulamaya tabi tutuluyorsa bununla ilgili diploma ve izin belgeleri,
 • Şubenin kira sözleşmesi,
 • Şube sorumlusunun atama belgesi (bu kişi hiç bir mahkumiyetinin olmadığını belirten bir bildiri sunmalıdır).
 • Bütün bu belgeler onaylanıp, Fransızcaya evirilmesi gerekmektedir.
 • Aktivitenin başlamasından en geç 15 güne kadar Ticaret odası (RCS) ye kaydi gerekmektedir,
 • 1.500.000 €’ ya kadar olan yabancı yatırımlarda serbestlik ilkesi geçerli olup bu rakamın ötesinde Hazine’nin onayı gerekmektedir,
 • AB vatandaşı olmayan Türkler, ayrıca tacir kimliğine ihtiyaç duymazlar. (OECD ülkelerinden istenmiyor.) Ayrıca, sicilinin temiz olduğuna dair bir dilekçe yazması gerekir,
 • Ayrıca ana şirketin kayıtlı olduğu ülkedeki ismi, sicil kaydı nosu, vs. faturalar üzerinde belirtilmek zorundadır.
 • Vergi ile ilgili işlemler:
 • Fransa’daki vergi sistemine tabi olacaktır. (Eğer bu iki ülke arasında anlaşma varsa ayrıca merkezi olduğu ülkenin vergilerine tabi olmaz. Böylece çifte vergilendirmeden muaf olur.)
 • Şube vergi kanunu acısından bulunduğu ülkede ikameti bulunmadığı için, vergi kanunu çerçevesinde bazı ayrımcı kurallara tabi tutulmaktadır: bazı vergi indirmelerinden yararlanamamaktadır, vergi oranlar bazı ülkelerde daha yüksek.
 • Her ne kadar filiale’den statü gereği farklı olsa da, Avrupa Birliği Adalet Divani bir kararında (arrêt Commerzbank AG du 13 juillet 1993) filiale ve şube arasındaki her tur vergisel ayrımcılığı yasaklamıştır.
 • Ana şirket yıllık bilançosunda şubenin de girdi ve çıktılarını hesaba katmalı ve bu bilançonun 2 nüshasını ticaret mahkemesi katipliğine vermesi gerekmektedir.
 • Ana şirkete bağlı olmasına rağmen, şubede kendi muhasebesini tutmalıdır.
 • Sosyal Güvenlik:
 • Şube sorumlusu, genelde ana şirkete bağlı olduğu için, onun kontrolü altında hareket etmektedir ve ana şirketin tabi tutulduğu sosyal kanununa tabi tutulmaktadır.
 • şubede çalışan ücretli kişiler, şubenin bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi tutulmaktadır.

b) Temsilcilik Bürosu

Temsilcilik bürosu şube ve filiale’e oranla daha esnek bir yapıya sahiptir. Öncelikli amacı yabancı ülkede pazarı tanımaktır. O ülkedeki şirketler ve müşterilerle irtibata geçerek onlara detaylı bilgi vermeyi, iletişim kurmayı ve reklam yapmayı hedefler.

 • Başlıca özellikleri:
 • Temsil bürosu tüzel kişiliğe sahip değildir dolayısıyla ana şirketten farklı mal ve mülkü yoktur, farklı bir isim ve sermayesi yoktur.
 • Maddi sorunlar yasadığı durumda, ana şirket borçlardan sorumlu tutulur,
 • Bir temsilci tarafından yöneltilir ve yoğun bir faaliyet gerektiriyorsa, bu temsilci bir kaç kişi ile çalışabilir,
 • Bu temsilci kişi eğer AB veya OECD üyesi ülke vatandaşı değilse bulunduğu Bölge’den (Departement) tacir kartı çıkartması gerekmektedir.
 • Kuruluş aşaması:
 • Ticari faaliyeti bulunmadığı için, temsil bürosunun ticaret siciline (RCS) kayıt olması mecbur değildir. Sadece ticaret odasına bir « varlık » beyanı yeterlidir ve INSEE tarafından SIRET ve SIREN numaraları verilmesi için yeterlidir.
 • Ancak, bazı işlemler için (banka hesabi açılması) sicil kayıt örneği gerekli olabilir, bu durumda kayıt ticaret siciline, şube kurulusunda olduğu gibi, kayıt yaptırılmalıdır,
 • Sicil numarası olmayan bir temsil bürosunda çalışan maaşlı isçilerin aidatları tek bir kuruma ödenmelidir : Bas Rhin Urssaf kurumu
 • Sicil numarası bulunan büroların maaşlı isçilerin aidatları temsil bürosunun bulunduğu bölge Urssaf’ına ödenmelidir,
 • Yerleşmek için büro ya bir emlak şirketine başvurabilir (sekreterlik, posta kutusu, toplantı salonu) yada bir lokal kiralayabilir.
 • Vergi ile ilgili işlemler:
 • Bulunduğu ülkede hiç bir ticari faaliyette bulunmayan temsil bürosu kar vergilerine tabi tutulmamaktadır.
 • Ayni şekilde KDV’ ye de tabi tutulmamaktadır. Fakat yabancı şirket, KDV iadesini isteyebilir.
 • Profesyonel vergilerden ise muaftır, ancak konut vergisini ödemelidir (eğer ofis kiralıyorsa)
 • Sosyal Güvenlik:
 • büroda çalışan bütün ücretliler (yurt dışına görevli olanlar hariç) bulunduğu ülke kanunlarına tabi tutulmaktadır,
 • Fransa’da açılacak bir şirketin yönetiminde görev alacak yabancı uyruklu kişiler (Fransa’da oturma kartı olanlar ve AB üyesi ülkeler vatandaşları hariç) yabancı esnaf kartı almak zorundadırlar,
 • Fransa’da yerleşik olmayan yabancılar, bulundukları ülkedeki Fransız Konsolosluğuna Oturma kartı ve /veya Esnaf kartı istek başvurusunu yapabilirler.

Temsil bürosu çok esnek bir şekildir, ancak en küçük bir ticari faaliyette şube veya filimle gibi değerlendirilmektedir.

c) Ticari Temsilci

Sürekli ve bağımsız olarak diğer şirketler adına başka şirketlerle alim-satım sözleşmesi, kira veya hizmet sunma amaçlı sözleşmeler yapabilen kişidir. Tam anlamıyla yeni bir uskurucu olarak görülür. (bağımsız) Bu özelliği ile maaşlı şirket elemanından ayrılır.

Ana şirket ile ticari temsilci arasındaki sözleşme sözlü veya yazılı, belirli sureli ya da belirsiz olabilir. Ücret, taraflar arasında serbestçe belirlenir ve daha çok komisyon seklinde olur. Bu komisyon en geç müşteri ödeme yaptıktan sonra veya hizmet yerine getirilince verilmelidir.

d) Filiale

Ana şirket yabancı ülkede kendi tüzel kişiliği ve bağımsızlığı olan kalıcı bir yapı kurmak isteyebilir. Yabancı bir şirkete ait olan filimle, Fransa’daki yerli şirketlerin yararlandığı vergisel avantajlardan faydalanabilir; çünkü o ülkede yerleşmesinden ötürü ayni haklardan yararlanır. Dolayısıyla da filiale’in iç pazara girmesi daha da kolaylaşacaktır. Ancak kurulum aşamasında yüklü bir finansmana ihtiyaç duyulacağından bu tur bir yapı daha çok kendi ülkelerinde sağlam bir yapısı olan şirketlere uygundur.

 • Baslıca özelikleri :
 • Hukuki açıdan bir filiale, ana şirketten ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olan; sermayesinin  %50’sinden fazlasının ana şirket tarafından elinde bulundurulan; dolayısıyla da ana şirkete ekonomik ve finansal açıdan bağlı olan şirkettir.
 • Vergisel açıdan filiale tanımı ise biraz daha geniş tutulmuştur. Çünkü bu tanıma Gore ana parasının en az %5’inin ana şirket tarafından elde bulundurulan şirket filiale’dir.
 • Ana şirket fililale üzerinde yaptırıma sahiptir ve onu kontrol eder çünkü sermayesinin %50’sinden fazlası onun elindedir.
 • Filiale’in kendi öz mal varlıkları vardır.
 • Kendi namına hareket eder. Genellikle asil hedef ana şirket tarafından belirlenmekle birlikte kullanılacak yöntem ve araçlar filiale tarafından belirlenir.
 • Riskler ana şirket ve fili lale arasında paylaşılır. Ana şirket ve fililale birbirlerinin borçlarından sorumlu değillerdir. Ancak ana şirket ve filiale arasında aktiflerin karşılıksız olarak transferi gibi durumlar söz konusu ise mahkemeler bu gibi durumlarda ana şirketi de sorumlu tutabilirler.
 • Kuruluş aşaması:

Fransa’da yabancı bir firmanın filimle açması veya yabancıların şirket kurması için Fransız mevzuatının gerektirdiği ilan ve formalite kurallarına uyulmalıdır.

Ayrıca şirketin ana sözleşmesini ticaret siciline kayıt etmek zorunludur. Şirketin ana sözleşmesinde aşağıdaki unsurların bulunması gerekmektedir:

- Şirketin hukuki şekli

- Süresi

- Şirketin ticari ismi

- Merkezi

- Gayesi

- Sermaye miktarı

- İşlevleri.

Şirket, sözleşmesi imzalandıktan sonra 1 ay içinde kaydedilmelidir. Fransa’da kurulan bütün şirketler merkezlerinin bulunduğu bölgenin ticaret siciline kayıt yaptırmak zorundadırlar. Şirketler Formaliteleri Merkezine (Centre de Formalite des Enteprises-C.F.E) başvuru mecburdur. Bu merkez yabancı firmaların aynı yerde ve aynı doküman üzerinde bütün bildirileri yapmalarını sağlamaktadır.

Şirketler Formaliteleri Merkezi, aşağıdaki dokümanları başvuru yapan şirket sorumlularına ücretsiz olarak vermektedir :

- Doldurulacak basılı formüler

- Aslı veya tasdikli örnekleri ile sunulması gereken belgelerin listesi

- Ticaret Mahkemesi katipliğinin masraf fişi

- Şirket adı veya Ticari adı

- Şirketin veya işletmenin hukuki yapısı

- Şirket merkezi veya şubenin adresi

- Bildirim amacı

- Şirketin veya şubenin genel faaliyetleri

- Şirket veya şubenin personel sayısı.

Şirket Formaliteler Merkezi, kendisine yapılan bildirileri aşağıda belirtilen yetkili kurumlara ulaştırır :

- Ticaret Sicili

- Yetkili Vergi Dairesi

- Sosyal Sigortalar Kurumuna veya Sosyal Sigorta ve Aile Yardımları Tahsil Birliği

- İş Müfettişliği

- Fransız Devlet İstatistik Enstitüsü olan Milli İstatistik ve Ekonomik  Araştırmalar Enstitüsü (I.N.S.E.E)

- Hastalık, esnaf, zanaat, sinai, ticari ve serbest vs. gibi mesleklerin yaklaşik (emeklik) sigortası kurumları.

 • Vergi ile ilgili işlemler:

Tamamen kendi tüzel kişiliğine sahip olduğu için, bulunduğu ülkenin vergi kanununa tabi tutulmaktadır.

 • Sosyal Güvenlik:

Filizlin maaşlı işçileri ve ücretlileri bulunduğu ülkenin kanunlarına tabi tutulmaktadır.

 • Hukuki sekli :

Filiale tamamem bir Fransız firması olarak kabul edildiği için, mevzuatta mevcut bütün şekillere göre kurulabilir. Kurulan firma tek veya bir kaç kişi tarafından işletilebilir.

TEK KİŞİLİK ŞİRKETLER

Hukuki sekli

Şahıs Şirketi (entreprise individuelle)

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée (EURL) Tek Kisilik limited sirket

Société Anonyme Simplifiée Unipersonnelle (SAS) tek kisilik AS

Ortak sayisi

Ortaklık söz konusu değil

Bir özel kişi veya bir şirket (başka bir EURL hariç)

Bir ortak, özel kişi veya şirket.

Sirket Yönetimi

Tek girişimci tarafından yöneltiliyor

Yönetici tek bir özel kişi tarafından yöneltiliyor.

Bu yönetici, şirketin tek ortağı veya bir başka kişi olabilir

Bir Başkan tarafından (özel kişi veya şirket) yöneltiliyor.

Ayrıca şirketin ana sözleşmesi başka yönetim organlarını öngörebilir).

Minimum Sermaye miktarı

Yok
FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Avrupa Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI