Bugun...
Bizi izleyin:
  • BIST
   107,2
   % 0,35
   BIST
  • DOLAR
   3,52
   % -0,09
   Dolar
  • EURO
   4,15
   % 0,27
   Euro
  • ALTIN
   145,47
   % -0,26
   AltınPosta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri Nelerdir

Tarih: 07-11-2016 13:07:10 Güncelleme: 10-11-2016 22:03:10 + -


Yurtdışından mektup veya zarf dışında posta veya hızlı kargo ile getirilebilecek hangi malzemelerdir,hangi özelliklere göre sipariş verilebilir.


Posta ve Hızlı Kargo Muafiyetleri Nelerdir

 

Posta ve hızlı kargo ile uluslararsı ne getirilebilir,hangi muafiyetler vardır,posta muafiyetleri aşılırsa ne olur,hangi ürünler getirilebilir,hızlı kargo da yasaklı mallar nelerdir.

 

Kanuni dayanak

4458 sayılı Gümrük Kanunun 167 nci maddesi, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45,62 ve 63 üncü maddeleri, 24/03/2014 tarihli ve 2014/7 sayılı Genelge.

 

Posta/hızlı kargo eşyası için muafiyetin kapsamı nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşya önemli değeri olmayan eşya olarak kabul edilmekte ve muafiyet tanınmaktadır.

 

Vergileri ödenmek suretiyle posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla serbest dolaşıma sokulacak eşya nedir?

 Her bir sevkiyat için kıymeti 1500 Avro'yu aşmayan eşyaya geldiği ülkeye göre tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır.

Söz konusu vergi oranları eşyanın;

 - AB ülkelerinden doğrudan gelmesi durumunda %18

 - Diğer ülkelerden gelmesi durumunda %20 olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu eşyanın,

- Yabancı bir ülkeden posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelmesi,

 - Ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi, -

Diplomatik eşya ve yolcu eşyası hariç olmak üzere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelenlerde brüt 30 kilogramı geçmemesi gerekmektedir.

 Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde, eşya kıymetinden önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin olan 75 Avro mahsup edilmeyecektir.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla gönderilen eşyanın tek başına kıymetinin 1500 Avro'yu aşması halinde ne işlem yapılır?

 Söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanacaktır.

 

 Hediyelik eşya muafiyeti, posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşya için dikkate alınmakta mıdır?

Hayır, yolcu beraberi 430 Avro'luk yolcu beraberi eşya muafiyeti, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yolu ile getirilen eşyaya uygulanmamaktadır..

 

Posta/hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesi neye göre yapılır?

Kargo ücreti dikkate alınır mı? Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate alınacaktır.

 

Önemli değeri olmayan eşyaya ilişkin muafiyetten faydalanmanın bir sınırı var mıdır?

 

 Kararın 45 inci maddesi çerçevesinde posta veya hızlı kargo taşımacılığı kapsamında gelen eşyaya muafiyet uygulanmasında, eşyanın ticari miktar ve mahiyette olup olmadığı veya bir gerçek kişiye ya da tüzel kişiye gelip gelmediği önem arz etmemekte olup, muafiyetten faydalanmanın bir sınırı yoktur,

 

Posta/hızlı kargo yoluyla her türlü eşya getirilebilir mi?

Hayır, posta/ hızlı kargo yoluyla getirilebilecek eşyaya ilişkin olarak aşağıda detayları belirtilen çeşitli kısıtlamalar mevcuttur.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla tütün veya alkollü ürün getirmek mümkün müdür?

Hayır, bu tip eşya sadece yolcu beraberinde belirli limitler dahilinde getirilebilmektedir.

 

Posta/hızlı kargo yoluyla cep telefonu getirmek mümkün müdür?

 

Hayır, posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muaf olarak veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla, bu yolla cep telefonu getirilmiş olsa dahi hiçbir surette sahibine teslim edilmemektedir.

 

Herhangi bir nedenle yurtdışında kalan/unutulan cep telefonu posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi halinde teslimi mümkün müdür?

 

Evet, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI numaralarının kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.

 

Kozmetik ürünlerinin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

 

Hayır, 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

 

Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

 

Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın muaf olarak posta ve hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

 

Metabolizma Hastaları için gıda maddeleri posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesi mümkün müdür?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04.04.2014 tarih 06800 sayılı tasarruflu yazısı: Bilindiği üzere,posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın gümrük işlemlerine ilişkin 24.03.2014 tarih ve 2014/7 sayılı Genelge’nin 10. maddesi gereği, 13.6.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3. maddesinin 1. fıkrasının 65 no.lu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar"ın 2009/15481 sayılı Kararın 45. ve 62. maddeleri kapsamında ithali mümkün bulunmamaktadır.

 

Ancak bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu veya doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta veya hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilmektedir.

 

Söz konusu hastalıklar için tüketilen glutensiz un ve benzeri nitelikteki diğer gıda ürünlerinin 2003/33 sayılı Türk Gıda Kodeksi Glutensiz Gıdalar Tebliği ile 2012/4 sayılı Gluten İntoleransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği kapsamında değerlendirildiği, takviye edici gıda kapsamında değerlendirilmediği hususları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 22.03.2012 tarihli ve 10091 sayılı yazısında belirtildiğinden, bu ürünlerin miktar ve değer olarak kişisel tüketime konu olacak miktarda bedeli gönderi başına toplam olması kaydıyla, 2009/15481 sayılı Kararın 45. ve 62. maddeleri kapsamında posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla getirilmesi mümkün bulunmaktadır.

 

Takviye edici gıdalar/sporcu gıdaları olarak nitelendirilen bazı ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla getirilmesine ilişkin bir istisna var mıdır?

 

Evet, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.

 

Yolcunun gelirken getiremediği kişisel eşyasını kargo veya posta yolu ile yollaması mümkün müdür?

 

Evet. Kişisel eşyanın yolcu beraberinde ya da yolcunun gelişinden bir ay önce veya üç ay sonra kargo veya posta yolu ile getirilebilmektedir.

 

Yolcunun yanında getiremediği ve kargo veya posta ile gönderdiği kişisel eşyasında 30kg ağırlık veya kıymet limiti bulunmamakta olup herhangi bir vergi tahsil edilmemektedir. Kişinin Türkiye’ye giriş yaptığı tarihi ispatlamak amacıyla pasaportu ile birlikte eşyanın bulunduğu gümrük idaresine başvurması gerekmektedir.

 

 

Kargonun nerede olduğu nasıl öğrenilebilir?

 

Gönderilerin takibi Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmamakta olup, kargonun taşımacılığı hızlı kargo firması tarafından yapılıyor ise ilgili firmaya, posta ile yapılıyor ise PTT’ye başvuru yapılması gerekmektedir.

 

Bakanlıkça vergi dışında bir ücret talep edilmekte midir?

 

Hayır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca sadece vergi tahsilatı yapılmaktadır. Taşımacılık, depolama veya diğer hizmetlere ilişkin ilave ücretler için taşımacılığı gerçekleştiren firmaya başvurulması gerekmektedir.

 

Hızlı kargo firmalarınca ek bir ücret talep edilebilir mi?

 Bu tür firmaların müşavirlik hizmetleri, ordino, terminal, vb. isimler altında ücret talep etmesi mümkün bulunmamaktadır. Ayrıca, bu firmalar 75 Avro altında bulunan eşya ve numunelerde hiçbir eşyadan, 75-1500 Avro arasında bulunan eşyadan ise gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk 3 gün için ardiye ücreti almamaktadırlar.


FACEBOOK YORUM
Yorum

DİĞER Lojistik Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
 • BUGÜN
 • BU HAFTA
 • BU AY
SON YORUMLANANLAR
FOTO GALERİ
 • Fas Turizmi ve Fas Resimleri
  Fas Turizmi ve Fas Resimleri
 • Bir Gül Bahçesine Girercesine
  Bir Gül Bahçesine Girercesine
 • Poz veren hayvanlar
  Poz veren hayvanlar
 • Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
  Günün Fotoğrafları-Hayatın İçinden
 • Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
  Halı ve Kilim Motiflerinden Örnekler
 • 1932 Yılı Reklamları
  1932 Yılı Reklamları
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
 • Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
  Dış Ticaret de Teslim Şekilleri
 • Frikik oyunu
  Frikik oyunu
 • Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
  Bob Marley,merak etme ,mutlu ol
 • Bob Marley-no woman no cry
  Bob Marley-no woman no cry
 • Kedilerin efendisi
  Kedilerin efendisi
 • Osmangazi köprüsünden geçiş
  Osmangazi köprüsünden geçiş
VİDEO GALERİ
YUKARI